DORK JOOMLA

inurl:/index.php?option=com_jce

inurl:/index.php?option=com_virtuemart
inurl:/index.php?option=com_content
inurl:/index.php?option=com_akeeba
inurl:/index.php?option=com_artforms
inurl:index.php?option=com_rokmodule
inurl:/index.php?option=com_rsform
inurl:/images/stories/3xp.php
inurl:/images/stories/0day.php
inurl:/images/stories/
inurl:/images/stories/ php

0 komentar:

Posting Komentar